Afdruk

Uitgever, redactie

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
mailbox@derungs.swiss
+41 71 388 11 66
Handelsregisternummer:
CH-320.3.017.772-7

Hoofdkantoor Duitsland
Derungs Medical GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 2
78239 Rielasingen-Worblingen
(Germany)
info@derungsmedical.com
+49 7731 90 97 19-0
Handelsregisternummer:
HRB 727867

Concept ontwerp

Level East AG
Hauptstrasse 30
9400 Rorschach
www.level-east.ch
info@level-east.ch
+41 71 747 59 69

Technische implementatie
Media Motion AG
Arbonerstrasse 6
9300 Wittenbach
info@mediamotion.ch
www.mediamotion.ch
+41 71 577 55 55

Vrijwaring

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, accuraatheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites af. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan bovengenoemde onderneming of aan de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van eventuele elementen moet vooraf schriftelijke toestemming van de auteursrechthouders worden verkregen.

Privacybeleid

Alle informatie over gegevensbescherming op deze website vindt u op de pagina gegevensbescherming.

Find the best light